Lớp Endnote chiều Thứ Tư ngày 29/3/2017

Khóa học hết hạn đăng ký

 Lớp Endnote nằm trong hệ thống các buổi hướng dẫn nhằm Hỗ trợ cho Cán bộ, Giảng viên và sinh viên Đại học Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Endnote tập trung vào nội dung " Hướng dẫn trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động với phần mềm Endnote"

Tham gia lớp học bạn được:
  • Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm Endnote X7 phiên bản mới nhất hiện nay
  • Cung cấp tài liệu về trích dẫn, TLTK và tránh đạo văn
  • Hướng dẫn tạo mới và nhập dữ liệu cho một CSDL Endnote
  • Nhập khẩu biểu ghi từ các nguồn khác nhau vào Endnote
  • Tìm kiếm biểu ghi từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến
  • Tạo các nhóm dữ liệu
  • Hướng dẫn và thực hành chèn các TLTK từ Endnote vào file word
  • Hướng dẫn trình bày danh mục TLTK theo các chuẩn (APA, Harvard, Number...) 
Thời gian: 14.00 - 15.30 Thứ Tư ngày 29/03/2017
Địa điểm: Phòng Tập huấn- tầng 3- Thư viện.

Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 23/02/2017
Ngày hết hạn đăng ký: 29/03/2017
Ngày bắt đầu học: 29/03/2017
Nhấn vào đây để in danh sách học viên Nhấn để in bài viết
Tổng số: 6 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Mã sinh viên E-mail Ngày kích hoạt
1.

Mai Thị Hương Lan

Nữ 2387010025 lanmai1206@gmail.com 09/03/2017
2.

Nguyễn Thi Thu Phương

Nữ 1507090078 thuphuong23197@gmail.com 10/03/2017
3.

Nguyễn Bích Ngọc

Nữ 1407040145 ngocnguyen13596@gmail.com 13/03/2017
4.

Đào Thị Hồng Thúy

Nữ 2387010063 thuy.daothihong@hust.edu.vn 16/03/2017
5.

Tăng Thuý Quỳnh

Nữ 1307010198 Quynhtt10a13@gmail.com 20/03/2017
6.

Nguyễn Thị Hồng

Nữ 1306090036 nguyenhongbn95@gmail.com 27/03/2017
Khóa học hết hạn đăng ký
Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 23/02/2017
Ngày hết hạn đăng ký: 29/03/2017
Ngày bắt đầu học: 29/03/2017
Họ và tên (*):
 
Giới tính:
Ngày sinh:
 
Mã số sinh viên (*):
 
Lớp (*):
 
E-mail (*):
   
Điện thoại (*):
 
Nhập mã kiểm tra (*):
   
+ Bước 1: Nhấn Thông tin chung về lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký học để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách học viên để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.

Các lớp học khác:
1. Lớp Internet chiều Thứ Năm ngày 30/3/2017
2. Lớp Internet chiều Thứ Ba ngày 7/3/2017
3. Lớp Word Thứ Năm ngày 28/04/2016
4. Lớp Windows 8.1, Office 365 và mã khóa bản quyền các phần mềm khác từ Microsoft Thứ Năm ngày 21/04/2016
5. Lớp Powerpoint Thứ Tư ngày 20/4/2016
6. Lớp Word Thứ Năm ngày 14/04/2016
7. Lớp Endnote Thứ Sáu ngày 08/04/2016
8. Lớp Internet Thứ Năm ngày 07/04/2016
9. Lớp Windows 8.1, Office 365 và mã khóa bản quyền các phần mềm khác từ Microsoft Thứ Năm ngày 05/04/2016
10. Lớp Word Thứ Hai ngày 21/03/2016