Danh sách học viên lớp học Lớp Internet chiều Thứ Ba ngày 7/3/2017

Tổng số: 5 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
Nhấn vào Nhấn để in bài viết để in
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Mã sinh viên Địa chỉ E-mail Phone Ngày kích hoạt
1.

Nguyến Thị Sen

Nữ 06/05/1997 1507040195 3T-15 nguyensen651997@gmail.com 0969836675 04/03/2017
2.

Nguyễn Thu Thảo

Nữ 21/10/1995 1307010217 10A13 thaonguyen.flo@gmail.com 01695541344 05/03/2017
3.

Phạm Thị Phương Anh

Nữ 1307010022 8A13 phuonganhpham1995@gmail.com 01673338124 06/03/2017
4.

Hoàng Thị Mến

Nữ 01/08/1995 1307010149 8A13 hoangmenhanu@gmail.com 0981818095 06/03/2017
5.

Nguyễn Thị Thúy Nga

Nữ 09/09/1994 1307010160 8a13 nguyenthuynga994@gmail.com 01643257172 06/03/2017