Danh sách học viên lớp học Lớp Endnote chiều Thứ Năm ngày 9/3/2017

Tổng số: 8 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
Nhấn vào Nhấn để in bài viết để in
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Mã sinh viên Địa chỉ E-mail Phone Ngày kích hoạt
1.

Phùng Thu Thủy

Nữ 1307010235 6A13 thuthuy.8610@gmail.com 01263167990 28/02/2017
2.

Nguyến Thị Sen

Nữ 06/05/1997 1507040195 3T-15 nguyensen651997@gmail.com 0969836675 04/03/2017
3.

Lê Mai Anh

Nữ 27/07/1995 1307060004 1NB13 momo.mai49@gmail.com 0932771995 07/03/2017
4.

Lê Phương Anh

Nữ 23/08/1995 1307060005 2NB13 anhlp.vjsc09@gmail.com 0946542225 07/03/2017
5.

Đoàn Thùy Linh

Nữ 08/04/1997 1507080028 1TB-15 suringoc12@gmail.com 0983276448 08/03/2017
6.

Bùi Vân Anh

Nữ 24/01/1995 1304000001 4k13 anhvan2401@gmail.com 0934371880 08/03/2017
7.

Trần Lệ Quyên

Nữ 06/06/1993 2387010049 1701 quyentran6693@gmail.com 01682033245 08/03/2017
8.

Trần Huyền Trang

Nữ 28/01/1988 2387010072 2701 trantrangktdt@gmail.com 0983144028 09/03/2017