Danh sách học viên lớp học Lớp SPSS chiều Thứ Tư ngày 15/03/2017

Tổng số: 11 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
Nhấn vào Nhấn để in bài viết để in
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Mã sinh viên Địa chỉ E-mail Phone Ngày kích hoạt
1.

Lều Thị Thúy Hằng

Nữ 1406090020 2D14 thuyhangleuthi@gmail.com 01626626244 01/03/2017
2.

Hoàng Thị Ngọc Bích

Nữ 25/09/1986 2487010006 2701k24 tuanbich86@gmail.com 0975090086 02/03/2017
3.

Nguyến Thị Sen

Nữ 06/05/1997 1507040195 3T-15 nguyensen651997@gmail.com 0969836675 04/03/2017
4.

Trần Thị Minh Tâm

Nữ 28/03/1982 2387010051 K23-1701 tranminhtam2803@gmail.com 0949331362 07/03/2017
5.

Đỗ Thị Thanh Hương

Nữ 23/07/1995 1406090032 2d14 huongdtt@s.hanu.edu.vn 01649583168 07/03/2017
6.

Bùi Vân Anh

Nữ 24/01/1995 1304000001 4k13 anhvan2401@gmail.com 0934371880 08/03/2017
7.

Mai Thị Hương Lan

Nữ 12/06/1985 2387010025 1701-K23 lanmai1206@gmail.com 0972796129 09/03/2017
8.

Cao Mai Hạnh

Nữ 18/10/1985 2387010013. CH K23-1701 maihanh988@gmail.com 01688618803 09/03/2017
9.

Nguyễn Thị Thư

Nữ 14/04/1991 2387010059 K23-1701 thunguyen144.ulis@gmail.com 01667075172 10/03/2017
10.

Đào Thị Hồng Thúy

Nữ 04/06/1979 2387010063 1701/K23 thuy.daothihong@hust.edu.vn 0903406778 10/03/2017
11.

Nguyễn Bích Ngọc

Nữ 13/05/1996 1407040145 7T-14 ngocnguyen13596@gmail.com 0913527227 13/03/2017