Danh sách học viên lớp học Lớp Internet sáng Thứ Sáu ngày 17/3/2017

Tổng số: 10 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
Nhấn vào Nhấn để in bài viết để in
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Mã sinh viên Địa chỉ E-mail Phone Ngày kích hoạt
1.

Lê Mai Hoa

Nữ 14/02/1994 357PGN0016 1PGN-35 lemaihoa142@gmail.com 01252255238 28/02/2017
2.

Đặng Thị Hồng Ngọc

Nữ 27/02/1995 1304000060 4k14 hongngocdt272@gmail.com 01695228939 01/03/2017
3.

Hoàng Thị Ngọc Bích

Nữ 25/09/1986 2487010006 2701k24 tuanbich86@gmail.com 0975090086 02/03/2017
4.

Nguyễn Thị Minh Thúy

Nữ 11/05/1998 1607080053 2TB-16 minhthuy11598@gmail.com 01666181423 03/03/2017
5.

Nguyễn Thị Thỏa

Nữ 24/03/1997 1507010238 2a15 Nguyenthoahanultbn@gmail.com 0965495922 04/03/2017
6.

Đỗ Thị Thanh Hương

Nữ 23/07/1995 1406090032 2d14 huongdtt@s.hanu.edu.vn 01649583168 07/03/2017
7.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ 18/05/1996 1407060040 1NB15 jpcharon96@gmail.com 0975414220 10/03/2017
8.

Nguyễn Thi Thu Phương

Nữ 23/01/1997 1507090078 2I-15 thuphuong23197@gmail.com 0961096995 10/03/2017
9.

Nguyễn Bích Ngọc

Nữ 13/05/1996 1407040145 7T-14 ngocnguyen13596@gmail.com 0913527227 13/03/2017
10.

Nghiêm Xuân Thương

Nữ 1306090077 1D-13 thuongnghiem@outlook.com 0966570795 16/03/2017