Hỏi đáp: Chủ đề khác Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 22/11/2013

Hỏi: Có được phép gửi đồ trong Thư viện để ra ngoài làm việc khác không?

Trả lời:

 Không. Khu vực gửi đồ chỉ dành phục vụ cho các bạn đọc vào sử dụng Thư viện. Nếu bạn gửi đồ ngoài mục đích trên Thẻ sinh viên của bạn sẽ bị khóa và có thể sẽ bị phạt.