Hỏi đáp: Chủ đề khác Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 22/11/2013

Hỏi: Có thể copy các file mp3 trong Thư viện được không?

Trả lời:

 Không. Bạn chỉ có thể nghe file mp3 từ các máy tính trong Thư viện.