Hỏi đáp: Về sử dụng Thư viện Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 22/11/2013

Hỏi: Làm thế nào để có bản photo luận văn hoặc các tài liệu dấu đỏ?

Trả lời:

 Khi cần photo luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học trong Phòng nghiên cứu khoa học tầng 4, bạn đăng ký với cán bộ trực tầng 4. Khi muốn photo sách dấu đỏ của các phòng tư liệu khác, mời bạn liên hệ trực tiếp với Quầy Photo tầng 1 hoặc Quầy Giải đáp Thông tin