Hỏi đáp: Về sử dụng Thư viện Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 22/11/2013

Hỏi: Khi quét thẻ có âm thanh thông báo lỗi " Bạn chưa hoàn thành thủ tục Thư viện" tôi cần làm gì?

Trả lời:

 Bạn cần tới Quầy Trực An ninh để được trợ giúp.