Hỏi đáp: Về sử dụng Thư viện Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 22/11/2013

Hỏi: Tôi đã có thẻ sinh viên, làm thế nào để được sử dụng Thư viện?

Trả lời:

 Bạn cần tham gia một lớp tập huấn “Hướng dẫn sử dụng Thư viện” khoảng 60 phút do thư viện tổ chức, bạn có thể xem lịch tập huấn  Tại đây.