Hỏi đáp: Về tra cứu tài liệu Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 15/10/2013

Hỏi: Tôi có thể sử dụng tiếng Việt không dấu để tra cứu tài liệu không?

Trả lời:

 Có. Bạn có thể sử dụng tiếng Việt không dấu hoặc có dấu đều được khi nhập vào các trường tìm kiếm trong OPAC. Một số trường hợp bạn nên thay thế các từ"Y" bằng "I" hoặc ngược lại.