Hỏi đáp: Về tra cứu tài liệu Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 15/10/2013

Hỏi: Trên máy tìm kiếm thông báo Tài liệu “ rỗi ”, nhưng tìm không thấy Tài liệu trong kho, tôi cần làm thế nào ?

Trả lời:

Trước tiên, bạn nên kiểm tra chắc chắn rằng mình đã tìm đúng kho và đúng vị trí trên giá sắp xếp (Các ký hiệu AN, TBN, HQ, BĐN, IT,DC, TQ, PH, NG thuộc kho Ngoại văn tầng 1. Ký hiệu CN thuộc kho chuyên ngành tầng 2, ký hiệu VN thuộc phòng Tiếng Việt tầng 1). Nếu vẫn chưa tìm thấy, mời bạn liên hệ trực tiếp với cán bộ Quầy trực Mượn trả - tầng 1 hoặc sử dụng tính năng chat hỗ trợ trực tuyến trên website Thư viện để được trợ giúp.