Hỏi đáp: Về mượn, trả, gia hạn Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 15/10/2013

Hỏi: Khi trả tài liệu quá hạn, tôi cần làm gì?

Trả lời:
 Khi trả tài liệu quá hạn, Thẻ sinh viên của bạn sẽ bị khóa. Bạn cần liên hệ với Quầy Giải đáp thông tin nộp phí phạt để mở khóa thẻ. Mức phí phạt hiện tại là 2.000đ/ngày/tài liệu.