Hỏi đáp: Về mượn, trả, gia hạn Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 15/10/2013

Hỏi: Có thể gia hạn cho tài liệu bằng những cách nào? Có thể gia hạn tối đa bao nhiêu lần? khi đã quá hạn trả thì có gia hạn được không? Có thể gia hạn cho tài liệu là giáo trình không?

Trả lời:

  Có hai cách để gia hạn tài liệu. Bạn đọc có thể gia hạn tại Quầy Mượn-trả hoặc tự gia hạn qua Website Thư viện. Mời đọc Hướng dẫn tự gia hạn tài liệu Tại đây.

Tài liệu có thể được gia hạn tối đa 02 lần và chỉ có thể Gia hạn khi chưa quá hạn trả.

Không thể gia hạn cho tài liệu là giáo trình. Tuy nhiên thời hạn mượn của các tài liệu giáo trình là 30 ngày/1 lần mượn.