Hỏi đáp: Về mượn, trả, gia hạn Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 15/10/2013

Hỏi: Có thể mượn tối đa bao nhiêu tài liệu? trong thời gian bao lâu ?

Trả lời:

 Bạn đọc có thể mượn tối đa 03 tài liệu trong thời gian tối đa 14 ngày (với tài liệu là giáo trình có dấu tròn màu xanh trên gáy sách thì thời gian là 30 ngày).
  Ngoài ra vào dịp nghỉ hè, nghỉ Tết thời gian mượn sẽ dài hơn, chi tiết mời xem các thông báo.