Hỏi đáp: Về nộp luận án, luận văn Đặt câu hỏi Tìm câu hỏi
Ngày đăng: 15/10/2013

Hỏi: Thủ tục nộp đề tài nghiên cứu khoa học; khóa luận tốt nghiệp; luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ và kỷ yêu công trình nghiên cứu khoa học tại thư viện như thế nào?

Trả lời:
Việc  nộp đề tài NCKH, khóa luận tốt nghiệp, luận án luận văn tại Thư viện trường Đại học Hà Nội được quy định như sau:
1. Đề tài NCKH:
 • Nộp: 02 bản in đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng, đóng bìa mềm
 • Nộp: 02 bản báo cáo tổng kết đề tài
 • Nộp: 01 đĩa mềm có chứa dữ liệu như bản in và tóm tắt.
2. Khóa luận tốt nghiệp:
 • Nộp: 02 bản in đóng bìa cứng theo quy định và đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng
 • Nộp: 01 bản tóm tắt nội dung
 • Nộp: 01 đĩa mềm có chứa dữ liệu như bản in và tóm tắt.
3. Luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ:
 • Nộp: 02 bản in đóng bìa cứng theo quy định và đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng
 • Nộp: 01 bản tóm tắt nội dung
 • Nộp: 01 đĩa mềm có chứa dữ liệu như bản in và tóm tắt.
Chú ý: Luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ nộp cho thư viện theo 2 phần:
a, Phần một: Luận án, luận văn sau khi bảo vệ đã được bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá;
b, Phần hai: các tài liệu của phiên họp bảo vệ chính thức, đánh giá luận án, đóng quyển cùng luận án, bao gồm:
 • Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án, danh sách hội đồng.
 • Các bản nhận xét của tất cả thành viên hội đồng
 • Biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện
4. Kỷ yếu khoa học của giáo viên và sinh viên:
 • Nộp: 02 bản in, đóng bìa mềm
 • Nộp: 01 đĩa mềm có chứa dữ liệu như bản in
Nộp tại thư viện trong giờ hành chính từ Thứ Hai-Thứ Sáu hàng tuần