Ngày đăng: 28/12/2017 Nhấn để in bài viết

Thông báo: Lịch nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2018

 Căn cứ Kế hoạch nghỉ Tết Dương Lịch 2018 của Nhà trường, Thư viện sẽ nghỉ phục vụ bạn đọc từ 17h00, thứ 6 (ngày 29/12/2017) đến hết thứ 2 (ngày 1/1/2018). Cụ thể như sau:

- Thứ 6, ngày 29/12/2017: Thư viện làm việc và phục vụ thông tầm từ 7h30 - 17h00
- Thứ 7, ngày 30/12/2017 - 1/1/2018: Thư viện nghỉ phục vụ bạn đọc
- Thứ 3, ngày 2/1/2018: Thư viện làm việc và phục vụ bình thường.

Lưu ý: những bạn đọc mượn sách có hạn trả vào thứ 7 (ngày 30/12/2017) và thứ 2 (ngày 1/1/2018) sẽ được gia hạn vào Thứ 3 (ngày 2/1/2018).

Trân trọng!