Thư viện quốc tế

 Danh mục Thư viện các quốc gia trên thế giới

1.       Internet Public Library

2.       Thư viện Quốc gia Anh         

3.       Thư viện Quốc gia Hàn Quốc 

4.       Thư viện Quốc gia Đức 

5.       Thư viện Quốc gia Bồ Đào Nha 

6.       Thư viện Quốc hội Nhật Bản

7.       Thư viện Quốc gia Italia tại Rome 

8.       Thư viện Quốc gia Thái Lan 

9.       Thư viện Quốc gia Úc

10.    Thư viện Quốc gia Brasil       

11.    Thư viện Quốc hội Mỹ          

12.    Thư viện Quốc gia New Zearland

13.    Thư viện Quốc gia Nga

14.    Thư viện Quốc gia Pháp

15.    Thư viện Quốc gia Singapore

16.    Thư viện Quốc gia Tây Ban Nha

17.    Thư viện Quốc gia Trung Quốc

18.    Thư viện Quốc gia Việt Nam

19.    Thư viện Quốc gia Canada 

20.    Thư viện Quốc gia Hà Lan 

21.    Thư viện Quốc gia Scotland

22.    Thư viện Quốc gia Ấn Độ

23.    Thư viện Quốc gia Malaysia

                  Danh mục thư viện đại học nổi tiếng thế giới

1.       Thư viện trường đại học Harvard Mỹ

2.       Thư viện trường đại học Cambridge, Anh

3.       Thư viện University College London, Anh

4.       Thư viện đại học YALE,  Mỹ

5.       Thư viện đại học Oxford,  Anh

6.       Thư viện Imperial College, Anh

7.       Thư viện đại học Chicago, Mỹ

8.       Thư viện đại học PRINCETON , Mỹ

9.       Thư viện đại học Columbia, Mỹ

10.    Thư viện trường đại học Quốc gia Australia

11.    Thư viện đại học Mcgill, Canada

12.    Thư viện đại học MICHIGAN, Mỹ

13.    Thư viện đại học EDINBURGH, Anh

14.    Thư viện đại học LONDON ( King’s College London ), Anh

15.    Thư viện đại học TOKYO, Nhật Bản

16.    Thư viện đại học Quốc gia SEOUL, Hàn Quốc

17.    Thư viện đại học CARNEGIE MELLON, Mỹ .

18.    Thư viện đại học TORONTO, Canada .

19.    Thư viện đại học Quốc gia Singapore

20.    Thư viện đại học California, Los Angeles, Mỹ .

21.    Thư viện đại học BRISTOL, Anh .

22.    Thư viện đại học SYDNEY, Úc .

23.    Thư viện đại học BRITISH COLUMBIA, Canada .

24.    Thư viện đại học QUEENSLAND, Úc .

25.    Thư viện đại học MONASH, Úc .

26.    Thư viện đại học TSINGHUA, Trung Quốc .

27.    Thư viện đại học AMSTERDAM, Hà Lan