Mượn, trả

1. Chính sách

-          Áp dụng đối với nhóm bạn đọc được phép mượn tài liệu về nhà.

-          Tài liệu không phải là tài liệu dấu đỏ.

-          Mỗi bạn đọc được mượn 03 tài liệu và gia hạn 02 lần.

-          Thời gian mượn 14 ngày và gia hạn 02 lần mỗi lần 14 ngày (tài liệu tham khảo); tài liệu giáo trình được mượn 30 ngày (không gia hạn).

2. Quy trình

-          Mượn tài liệu:

Bước 1: Tra tìm tài liệu bằng mục lục trực tuyến (OPAC) và ghi lại ký hiệu xếp giá của tài liệu.

Bước 2: Sử dụng thanh đánh dấu và tìm tài liệu trong các kho tiếng Việt, Ngoại văn, Chuyên ngành, Giáo trình (không có dấu đỏ)

Bước 3: Mang tài liệu muốn mượn đến quầy mượn trả để làm thủ tục mượn về nhà.

Lưu ý: Bạn đọc cần chuẩn bị thẻ sinh viên và kiểm tra kĩ tình trạng tài liệu trước khi mượn. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài liệu trong thời gian mượn tài liệu.

-          Trả tài liệu: Khi đến hạn trả, bạn đọc mang tài liệu đến Quầy mượn trả để làm thủ tục ghi trả.

Ghi nhớ: Bạn đọc có thể gia hạn tài liệu  tại Quầy mượn trả.