Tra cứu Tạp chí điện tử

 Ngôn ngữ

 Tesol và Tesol Quarterly cung cấp tính năng xuất file Endnote về thông tin bài viết dưới dạng tài liệu tham khảo, người dùng có thể chọn tất cả các bài viết đang trong trang hoặc chọn từng bài. Cách download biểu ghi Endnote thực hiện theo các bước trong hình minh họa phía dưới.

Hình 5:

 

Hình 6:

 

Hình 7:

Quốc tế học

        Development and Change

Family Relations

International Affairs

Social Science Quarterly

IDS Practice Papers

IDS Working Papers

Đây là các tạp chí miễn phí, thư viện sưu tầm link và giới thiệu với thày cô và các bạn sinh viên, cách download và xuất file Endnote giống như đã trình bày ở trên. Khi sử dụng không cần đăng nhập

 Dưới đây là các tạp chí miễn phí, thư viện sưu tầm link và giới thiệu với thày cô và các bạn sinh viên, cách download và xuất file Endnote giống như đã trình bày ở trên. Khi sử dụng không cần đăng nhập

        Development Policy Review

Economics of Transition

International Review of Finance

Journal of Money Credit and Banking

Oxonomics

Quantitative Economics

Theoretical Economics

The World Economy

Unique free o­nline education reference resource

Công nghệ thông tin

Đang cập nhật link

Trong quá trình sử dụng nếu thày cô và các bạn gặp khó khăn xin liên hệ:

Email: lic@hanu.edu.vn

Đt: 043-854-8121 máy lẻ 102 (giờ hành chính)