Bài đăng ngày: 07/12/2016

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL WILEY

 
1.      KHÁI QUÁT
Cơ sở dữ liệu Wiley-Blackwell thuộc bản quyền của John Wiley & Sons. Wiley-Blackwell là cơ sở dữ liệu đa ngành với nguồn tài nguyên trực tuyến với số lượng hàng triệu bài viết từ hơn 2400 tạp chí, hơn 19000 cuốn sách và hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học khác nhau.
 Phạm vi bao quát:  
Agriculture, Aquaculture & Food Science
Architecture & Planning
Art & Applied Arts
Business, Economics, Finance & Accounting
Chemistry
Computer Science & Information Technology
Law & Criminology
Life Sciences
Mathematics & Statistics
Medicine
Nursing, Dentistry & Healthcare
Physical Sciences & Engineering
Psychology
Social & Behavioral Sciences
Veterinary Medicine
Earth, Space & Environmental Sciences
Humanities
 
 2.      LOẠI HÌNH TÀI LIỆU
          Ø Journals (2401)
          Ø Books (19797)
          Ø Reference Works (202)
          Ø Book Series (44)
          Ø Database (16)
          Ø Lab Protocols (19)
3.      ĐĂNG NHẬP
Cơ sở dữ liệu Wiley hỗ trợ Hanu truy cập theo dãy IP của nhà trường. Chúng ta có thể truy cập theo địa chỉ: http://onlinelibrary.wiley.com.
Wiley hỗ trợ người dùng tìm kiếm theo nhiều cách khác nhau như: duyệt theo chủ đề cần tìm (Browse by subject), theo vần chữ cái (Publication A-Z) hoặc theo ô tìm kiếm nhanh (Search)
 3.1 Tìmkiếmcơbản
Vídụ: Tìm tạp chí “TESOL QUARTERLY”
Ø B1: Nhập tên tạp chí: “TESOL QUARTERLY” vào ô Search
Ø B2: Chọn giới hạn “Publication titles”
Ø B3: Bấm Enter.
Tìm kiếm đơn giản theo tên tạp chí
 
 
 
Kếtquảtìmkiếm
 
 
 
 

 
3.2 Tìmkiếmnângcao (Advanced search)
      Ø B1: Bấm “Advanced search”
      Ø B2: Gõ thuật ngữ cần tìm vào ô “Search for”
      Ø B3: Chọn giới hạn tìm kiếm: Publication titles, Article titles, Autho…hoặc giới hạn thời gian trong “SPECIFY DATE RANGE”
 
 
 
 
 
3.3 Tìmtheochủđề (Browse by Subject)
Ø B1: Chọn Browse by subject hoặc Browse
Ø B2: Chọnchủđềcầntìmkiếm : “Business, Economics, Finance & Accounting”
Ø B3: Chọnchủđề con : “Accounting”
 
 
 
 


Kếtquảtìmkiếm