Bài đăng ngày: 07/12/2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL TAYLOR & FRANCIS

 Taylor & Francis là một bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp hàng đầu Thế giới do Taylor & Francis Group cungcấp. Tập đoàn xuất bản Taylor &  Francis  có mộ tmạng lưới văn phòng toàn cầu bao gồmn hiều nhà xuất bản trên thế giới: Routledge, Taylor & Francis, Europa... 
Cơ sở dữ liệu Taylor & Francis đã phát hành trên 3,600,000 bài tạp chí và có khoảng 20.000  đầu tạp chí từ năm 1798 đến nay, hơn 23000 sách điện tử có bản quyền. 
Phạm vi chủ đề bao quát:  
· Arts
· Law
· Communication Studies
· Computer Science
· Economics, Finance, Business
· Education
· Information Science
· Language & Literature
· Politics & International
· Tourism, Hospitality and Events
 
 
Ngoài các tạp chí được phép truy cập mở miễn phí thuộc CDSL Taylor & Francis, Trường Đại học Hà Nội có quyền truy cập 02 tên tạp chí cóbản quyền (bản online và print) thuộc hai chuyên ngành: Kế toán - Quản trị Kinh doanh và Ngôn ngữ-văn hoá. Thông tin liên quan tới 02 tạp chí cụ thể như sau:
Têntạpchí
ISSN
Accounting and business research
0001-4788
Language, culture and curriculum
0790-8318
 Để sử dụng bản print, kính mời quý thầy cô và các em sinh viên tới Thư viện để được phục vụ. Truy cập bản online xin thực hiện theo hướng dẫn sau:
 1.    Truycập URL: http://tandfonline.com Taylor & Francis kiểm tra và xác thực thông tin thông qua IP của Trường.
Hoặc truy cập theo account:
User: huelethanh1977@gmail.com
Pass: Hanoi123456789
 2.    Browse by subject: Liệt kê ra tất cả các nội dung trong bộ sưu tập bằng chủ đề (subject), người dùng có thể xem nội dung theo nhóm phân loại.
 
 
 
3.   Search
Để tìm kiếm nhanh một tạp chí điện tử theo chủ đề mà bạn quan tâm. Đánh vào hộp công cụ Search để tìm theo tên tạp chí, tác giả, số ISSN.
Vídụ: Tìm kiếm theo nhan đề tạp chí: “Accounting and business research”
 
 
Rounded Rectangular Callout: Bìatạpchí4. Kếtquảtìmkiếm: