Bài đăng ngày: 16/01/2018

THÔNG BÁO: Lịch phục vụ Thư viện Thứ 4 - ngày 17/01/2018

 Thư viện xin thông báo tới bạn đọc lịch phục vụ như sau:

+ Thứ 4, ngày 17/01/2018: Thư viện nghỉ phục vụ bạn đọc từ 11h30 để tổ chức họp chuyên môn.
+ Thứ 5, ngày 18/01/2018: Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.


Trân trọng cảm ơn.