Bài đăng ngày: 15/06/2017

Thông báo: Lịch phục vụ Thư viện từ 17 - 30/06/2017

Thư viện xin thông báo tới bạn đọc lịch phục vụ như sau:

Thứ 7 (ngày 17/06/2017) và Thứ Hai (ngày 19/06/2017), Thư viện nghỉ phục vụ bạn đọc để tổng kết năm học và làm công tác chuyên môn.

Từ Thứ 3 - ngày 20/06/2017 đến 30/06/2017, Thư viện sẽ mở cửa phục vụ theo giờ hành chính.
 
Xin trân trọng cảm ơn.