Bài đăng ngày: 02/06/2017

Thông báo: về việc mượn sách Thư viện hè 2017

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc, Thư viện thực hiện chính sách mượn tài liệu qua Hè cho sinh viên các khóa; lịch mượn - trả cụ thể như sau:

- Ghi mượn: Từ ngày 10/06/2017 đến hết tháng Sáu.
- Hạn trả: Từ khi lịch đi học trở lại của Nhà trường đến ngày 20/08/2017. 
Lưu ý: Các bạn sinh viên khóa 2013-2017 và bạn đọc có hạn thẻ đến 30/06/2017 sẽ không được áp dụng chương trình này.
Trân trọng.