Bài đăng ngày: 07/04/2017

Tọa đàm chuyên đề: "Sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học"

 Sáng ngày 05/04/2017, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức buổi Tọa đàm chuyên đề: "Sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong Đào tạo và Nghiên cứu khoa học”, với sự tham gia trình bày của ThS. Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham dự sự kiện này có đông đảo các thầy cô giáo là lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và các cán bộ giáo viên trong trường. Ngoài ra, tới dự Tọa đàm cũng có đông đảo khách mời là các Lãnh đạo và các chuyên viên đến từ các Thư viện trường Đại học và Viện nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội.
 
 
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Q.Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Tôn Quang Hòa đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện này, giúp Nhà trường cũng như cán bộ, giảng viên hiểu sâu hơn về luật sở hữu trí tuệ, thực hiện trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ các quy định của luật sở hữu trí tuệ trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.
 
 
Tham dự buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe ThS. Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ về những vấn đề liên quan đến Luật sở hữu trí tuệ, các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Những nội dung này trực tiếp liên quan đến công tác nghiên cứu và giảng dạy, và đặc biệt là vấn đề lưu trữ, phổ biến các công trình nghiên cứu, các tài liệu nội sinh được lưu giữ trong trường Đại học và trong Thư viện trường.
Buổi Tọa đàm đã nhận được sự quan tâm của không chỉ thầy cô làm công tác lãnh đạo, không chỉ của các cán bộ Thư viện mà của cả chính các thầy cô giáo trực tiếp tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Diễn giả và các đại biểu tham gia tọa đàm đã trao đổi rất sôi nổi với những ý kiến đa chiều về vấn đề bản quyền và phổ biến tài liệu trong giai đoạn công nghệ số rất phát triển hiện nay.