Bài đăng ngày: 01/04/2017

Thư mời tham dự: Tọa đàm “Sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học".

 Theo Điều 2(viii) của Công ước Stockholm ngày 14 tháng 7 năm 1967 về thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, sở hữu trí tuệ (intellectual property) được định nghĩa là các quyền liên quan tới: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; Sự thể hiện của các nghệ sĩ biểu diễn, bản ghi âm (thu âm), bản ghi hình (thu hình); Sáng chế thuộc mọi lĩnh vực nỗ lực của loài người; Phát minh khoa học,; Kiểu dáng công nghiệp; Nhãn hiệu (hàng hoá), nhãn hiệu dịch vụ, tên và chỉ dẫn thương mại, thương hiệu, biểu trưng; Quyền (bảo vệ) chống cạnh tranh không lành mạnh; Và mọi quyền khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp/kỹ thuật, khoa học, văn học hay nghệ thuật. 

Cho tới nay,  Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước, thỏa ước quôc tế quan trọng nhất về sở hữu trí tuệ (SHTT) và hệ thống luật pháp của Việt Nam về về SHTT được đánh giá là khá hoàn thiện và tương thích với các quy định quốc tế về SHTT.

Tuy nhiên, trên thực tế việc thực thi quyền SHTT còn nhiều hạn chế, hiệu lực của hệ thống các quy định về bảo hộ quyền SHTT còn thấp, tính minh bạch và sự nghiêm minh trong thực thi luật còn nhiều vấn đề cần xem xét… dẫn đến trình trạng vi phạm, xâm phạm quyền SHTT đang diễn ra khá phổ biến. Hầu như mọi chủng loại sản phẩm hàng hoá đều có hàng nhái, hàng có chứa yếu tố vi phạm quyền sở hữu.. .Do vậy, vấn đề đặt ra là cần có một định hướng rõ ràng, hiệu quả nhằm nâng hiệu lực của việc thực thi quyền SHTT trong thực tế.

Nhằm tăng cường hoạt động sở hữu trí tuệ và nâng cao nhận thức về việc thực hiện các quy định của Luật sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề : 

“Sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học".

- Thời gian: 8h00-11h30 ngày 05/04/2017

- Địa điểm: P.407 nhà A, Đại học Hà Nội

- Diễn giả: ThS Nguyễn Văn Bảy - GĐ. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ.

* Nội dung chính:

- Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế;

- Vấn đề thực thi luật sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và trong các cơ quan thông tin thư viện tại Việt Nam;

- Công cụ hỗ trợ thực thi các quy định sở hữu trí tuệ;

- Giải pháp thực thi các quy định về sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan thông tin thư viện tại Việt Nam.

Trân trọng kính mời các thầy, cô giáo, các cán bộ giảng viên trong trường Đại học Hà Nội và các cán bộ Thư viện cùng những ai quan tâm đăng kí tham gia Tọa đàm.

Thời gian đăng kí: Từ 01/04/2017 đến 04/04/2017

Tiếp nhận đăng kí đối với các các bộ Thư viện và những người quan tâm ngoài trường ĐH Hà Nội: Lê Thanh Tú – ĐT: 0982.43.13.03 – Email: tultt@hanu.edu.vn