Bài đăng ngày: 22/09/2016

Thông báo nghỉ phục vụ

        Căn cứ Kế hoạch phun thuốc diệt muỗi của Nhà trường, Thư viện thông báo nghỉ phục vụ bạn đọc vào thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2016.

Bạn đọc đã mượn tài liệu có hạn trả vào thứ 7 ngày 24/09/2016 sẽ được gia hạn đến thứ 2 ngày 26/09/2016.
                                                   
                                                                   Xin trân trọng cảm ơn.