Bài đăng ngày: 20/05/2015

VV: Mượn sách của sinh viên các khóa từ 2011 trở về trước

Từ thứ Năm – ngày 21/05/2015, Thư viện sẽ ngừng cho sinh các khóa 2011 trở về trước mượn sách để làm công tác tổng kết xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa.

Thư viện đề nghị các bạn thuộc các khóa trên còn vướng mắc các thủ tục tại Thư viện như: nợ sách, nợ tiền phạt, vi phạm nội quy... đến Thư viện để hoàn tất thủ tục trước ngày 30/05/2015 để được nhận Bằng tốt nghiệp.

Tất cả các trường hợp không hoàn thành thủ tục nêu trên với Thư viện đúng hạn sẽ bị Nhà trường giữ lại Bằng tốt nghiệp.

Xin cảm ơn sự hợp tác.

Ban Giám đốc Thư viện