Bài đăng ngày: 24/04/2015

VV Lịch nghỉ các này lễ: Giỗ tổ, Chiên thắng, Quốc tế Lao động

Thư viện xin thông báo các ngày nghỉ trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) như sau:

Thư viện sẽ nghỉ phục vụ từ 17h00 ngày thứ Hai, 27/04/2015 đến hết ngày Chủ Nhật, 03/05/2015. 

Sách có hạn trả vào ngày nghỉ sẽ được gia hạn đến ngày đầu tiên mở cửa phục vụ sau mỗi kì nghỉ (ngày 04/05/2015).

Trân trọng thông báo

Thư viện