Bài đăng ngày: 15/11/2014

Giấy mời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI

THƯ VIỆN

Trân trọng kính mời:  Qúy Thầy/ Cô                          

Tới dự:        Triển lãm 55 năm thành tựu Khoa học Trường Đại học Hà Nội

Thời gian:    Từ ngày 17/11 - 21/11/2014

Địa điểm:     Nhà Thể chất (bên cạnh Hội trường lớn)

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

TM BLĐ Thư viện

Phùng Thị Mai