Bài đăng ngày: 10/05/2016

The code message

Đam mê khám phá (Crush it!- Gary Vaynerchuk )

Cuộc cách mạng truyền thông mạng xã hội đang làm biến đổi cách thức con người giao tiếp, sống và kinh doanh.Các doanh nhân nói riêng và những người làm kinh doanh nói chung cần phải nắm bắt và theo kịp xu hướng này, thiết lập được những cộng đồng tốt nhất, nếu không muốn là những người "đi sau, hít khói". Với những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu có được thông qua quá trình làm việc, tác giả cuốn sách sẽ giúp độc giả có được cái nhìn xuyên suốt cũng như tạo dựng được sự quyết tâm, niềm tin cũng như kế hoạch chi tiết, rõ ràng để bắt kịp xu thế mới trong tiếp thị kinh doanh này.

 

Cuộc cách mạng truyền thông mạng xã hội đang làm biến đổi cách thức con người giao tiếp, sống và kinh doanh.Các doanh nhân nói riêng và những người làm kinh doanh nói chung cần phải nắm bắt và theo kịp xu hướng này, thiết lập được những cộng đồng tốt nhất, nếu không muốn là những người "đi sau, hít khói". Với những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu có được thông qua quá trình làm việc, tác giả cuốn sách sẽ giúp độc giả có được cái nhìn xuyên suốt cũng như tạo dựng được sự quyết tâm, niềm tin cũng như kế hoạch chi tiết, rõ ràng để bắt kịp xu thế mới trong tiếp thị kinh doanh này. Xuất bản năm 2009, Đam mê khám phá là cuốn sách số bán chạy số 1 trong thể loại marketing online và kinh doanh online/ thương mại điện tử theo đánh giá của amazon.
 

Sách hiện có tại thư viện trung tâm, kho sách chuyên ngành

ĐKCB: 000073753; 000073754

Ký hiệu xếp giá: 650.1VAY