Bài đăng ngày: 10/05/2016

The code message

Thuyết phục bằng tâm lý (Influence: The Psychology of Persuasion- Robert Cialdini)

Với 35 năm nghiên cứu tìm tòi và 3 năm quan sát các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của con người, tác giả, đồng thời là nhà tâm lý học nổi tiếng Robert B. Cialdini đã đúc kết và trình bày các khía cạnh tâm lý mỗi khi chúng ta đưa ra câu trả lời là "có" hoặc "đồng ý"; từ đó ông đưa ra 6 thủ thuật chủ yếu của nghệ thuật thuyết phục như: sự nhất quán, sự khan hiếm, sự đáp trả, bằng chứng xã hội, uy thế và thiện cảm. Mỗi loại lại bị chi phối bởi một nguyên tắc tâm lý cơ bản điều khiển hành vi con người và nhờ đó cũng tạo nên sức mạnh cho mỗi thủ thuật. Với cuốn sách kinh điển về nghệ thuật thuyết phục này, độc giả cũng sẽ được học cách làm thế nào để sử dụng 6 nguyên tắc trên để trở thành một nhà thuyết phục tài ba.

 

Với 35 năm nghiên cứu tìm tòi và 3 năm quan sát các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của con người, tác giả, đồng thời là nhà tâm lý học nổi tiếng Robert B. Cialdini đã đúc kết và trình bày các khía cạnh tâm lý mỗi khi chúng ta đưa ra câu trả lời là "có" hoặc "đồng ý"; từ đó ông đưa ra 6 thủ thuật chủ yếu của nghệ thuật thuyết phục như: sự nhất quán, sự khan hiếm, sự đáp trả, bằng chứng xã hội, uy thế và thiện cảm. Mỗi loại lại bị chi phối bởi một nguyên tắc tâm lý cơ bản điều khiển hành vi con người và nhờ đó cũng tạo nên sức mạnh cho mỗi thủ thuật. Với cuốn sách kinh điển về nghệ thuật thuyết phục này, độc giả cũng sẽ được học cách làm thế nào để sử dụng 6 nguyên tắc trên để trở thành một nhà thuyết phục tài ba.

http://www.sothich.net/2015/07/top-15-cuon-sach-hay-nhat-ve-quan-tri.html

Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc