Bài đăng ngày: 10/05/2016

The code message

Mastery- Robert Greene (Tạm dịch: Làm chủ sự hiểu biết)

ác giả cuốn sách đã chỉ ra rằng: Thay bằng việc tiêu tốn thời gian cho những suy nghĩ viển vông ấy, mỗi người có thể và nên bắt tay vào học việc, làm việc một cách thật sự, để từ đó có được những kỹ năng cần thiết nhất. Ngoài ra, độc giả cũng cần phải tự công nhận với chính mình, lĩnh ngộ rằng: Thông thạo là cả một quá trình. Điều này rất quan trọng, nó giúp mỗi người, đặc biệt là các doanh nhân thoát khỏi sự ám ảnh về việc thành công ngay tức thì, hoặc thất bại.

 

Nhiều doanh nhân cho rằng, cứ mạnh dạn tiến hành công việc rồi sẽ có ngày chúng ta trở nên thành thạo trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên cuốn Mastery chứng minh đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Tác giả cuốn sách đã chỉ ra rằng: Thay bằng việc tiêu tốn thời gian cho những suy nghĩ viển vông ấy, mỗi người có thể và nên bắt tay vào học việc, làm việc một cách thật sự, để từ đó có được những kỹ năng cần thiết nhất. Ngoài ra, độc giả cũng cần phải tự công nhận với chính mình, lĩnh ngộ rằng: Thông thạo là cả một quá trình. Điều này rất quan trọng, nó giúp mỗi người, đặc biệt là các doanh nhân thoát khỏi sự ám ảnh về việc thành công ngay tức thì, hoặc thất bại.

http://www.sothich.net/2015/07/top-15-cuon-sach-hay-nhat-ve-quan-tri.html

Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc