Bài đăng ngày: 28/09/2015

The code message

Tôn giáo và quan hệ quốc tế

Cuốn sách - tập bài giảng này không chỉ cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về tôn giáo, giới thiệu tổng quan về một số tôn giáo lớn trên thế giới, ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống chính trị - xã hội, đến quan hệ quốc tế, mà còn muốn qua đây làm sáng tỏ những vấn đế tôn giáo nổi bật trong đời sống chính trị - xã hội và quan hệ quốc tế của Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị, đề xuất các phương án giải quyết.

 

Cuốn sách - tập bài giảng này không chỉ cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về tôn giáo, giới thiệu tổng quan về một số tôn giáo lớn trên thế giới, ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống chính trị - xã hội, đến quan hệ quốc tế, mà còn muốn qua đây làm sáng tỏ những vấn đế tôn giáo nổi bật trong đời sống chính trị - xã hội và quan hệ quốc tế của Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị, đề xuất các phương án giải quyết.

(Bạn đọc có thể mua tại các nhà sách trên toàn quốc hoặc đặt qua tại quầy giải đáp thông tin Thư viện Đại học Hà Nội)