Bài đăng ngày: 29/08/2016

The code message

"HẢI NGOẠI KỶ SỰ" - Thư liệu quý về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đây là tác phẩm do người Trung Quốc sang Việt Nam ghi chép lại dưới dạng kỷ sự. Trong ba thể lớn của sử là biên niên, kỷ truyện, thì kỷ sự gần với thể du ký. “Hải ngoại kỷ sự” có giá trị nhiều mặt chứ không chỉ riêng vấn đề chủ quyền biển đảo.

 “Hải ngoại kỷ sự” chép như sau: “…những cồn cát nằm thẳng bờ biển, chạy dài từ đông bắc qua tây nam; động cao dựng đứng như vách tường, bãi thấp cũng ngang mặt nước biển; mặt cát khô rắn như sắt, rủi thuyền chạm phải ắt tan tành; bãi cát rộng cả trăm dặm, chiều dài thăm thẳm chẳng biết bao nhiêu mà kể, gọi là “Vạn Lý Trường Sa” […] Thời Quốc vương trước, hằng năm sai thuyền “điến xá” (thuyền đánh cá của ngư dân – PV) đi dọc theo bãi cát, lượm vàng bạc khí cụ của các thuyền hư tất vào” (tr. 182 – 183).

Như vậy, chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ được ghi lại bằng tư liệu trong nước mà còn bằng cả tư liệu của người nước ngoài, cụ thể ở đây là Hòa thượng Thích Đại Sán, sang Việt Nam đời vua Khang Hy nhà Thanh....

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc cuốn Hải ngoại kỷ sự tại Phòng đọc Tài liệu Tiếng Việt - Thư viện trường Đại học Hà Nội.

Link tải bản PDF: 
海外紀事•釋大汕 Hải Ngoại Kỷ Sự - Thích Đại Sán Vol. I.pdf 
https://docs.google.com/…/d/0B2VjBGxoKimcU2s1bzNTc1NOU…/edit
海外紀事•釋大汕 Hải Ngoại Kỷ Sự - Thích Đại Sán Vol. II.pdf 
https://docs.google.com/…/d/0B2VjBGxoKimcVUFfbTZMV1lLR…/edit
海外紀事•釋大汕 Hải Ngoại Kỷ Sự - Thích Đại Sán Vol. III.pdf 
https://docs.google.com/…/d/0B2VjBGxoKimcci1aaHFoSGQ3d…/edit