Bài đăng ngày: 08/02/2017

The code message

Từ điển Việt - Nga

Cuốn từ điển này sẽ góp phần phát triển vốn từ ngữ tiếng Việt và tiếng Nga, đồng thời làm phong phú hơn nữa sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt-Nga.

 Kể từ khi cuốn từ điển Việt-Nga do I. I. Gơ-le-bô-va và A. A. Xô-cô-lốp biên soạn (I. I. Gơ-le-bô-va và Vũ Lộc hiệu đính) được nhà xuất bàn “Tiếng Nga” Ma-xcơ-va ấn hành năm 1992 đển nay đã qua hơn 20 năm. Quyển từ điển này đã đáp ứng được sự mong đợi của mọi người và một vài nhà xuất bản ò Việt Nam đã in lại sau đó.

Trong hơn hai thập niên qụa, ở cả hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã có biết bao sự biến đổi trong mọi lĩnh vực - chính trị, kinh tế, xã hội và nhất là khoa học, kỹ thuật. Điều này ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của cả tiếng Việt và tiếng Nga. Vốn từ vựng của cả hai ngôn ngữ phong phú hơn lên rất nhiều, cách sử dụng từ cũng có những sự biến đổi. Tình hình đó đòi hỏi phải có một quyển từ điển Việt-Nga mới.
Đó là lý do ra đời của cuốn “Từ điển Việt-Nga mới” trên cơ sở của cuốn Từ điển Việt-Nga (1992). Những người biên soạn - Vũ Lộc và Vũ Trung Sinh - hy vọng sẽ đáp ứng được sự chờ đợi của các độc giả hiện đại và giúp họ học tập, nghiên cứu tiếng Việt cũng như tiếng Nga, đọc và dịch các văn phẩm.
 
Trong khi biên soạn, các tác giả cố gắng không chỉ mở rộng bảng từ của từ điển bằng cách bổ sung những đơn vị từ vựng mới thường gặp trên mặt báo, mà còn làm cho nó phong phú thêm bằng các cụm từ, các thành ngữ và tục ngừ thường dùng. Trong từ điển này, những yếu tố Hán-Việt không có cương vị của từ độc lập được đưa vào hết sức hạn chế, tuy nhiên trong từ điển này có một số lượng nhất định những từ ngữ không còn được sử dụng tích cực nhưng vẫn thường gặp trong các tác phẩm văn học Việt Nam nổi tiếng. Trong từ điển này cũng có những thuật ngữ khoa học và kỹ thuật phổ thông nhưng những thuật ngữ chuyên môn hẹp thì rất hãn hữu. 
Tài liệu minh họa được lấy trong các báo chí Việt Nam, các tác phẩm văn học và khoa học phổ thông. Đồng thời các tác giả cũng sừ dụng những thí dụ đạt nhất và ổn định về mặt từ điển lấy trong các quyên từ điển tường giải, trong đó có “Từ điển tiêng Việt” do Hoàng Phê chủ biên tái bản năm 2002 và “Từ điển tiếng Việt” cùa Trung tâm từ điển học xuất bản năm 2007.
 
Quyển từ điển này dành cho các bạn đọc Việt Nam cũng như Liên bang Nga các cán bộ phiên dịch, các nhà chuyên môn, giáo viên, sinh viên và nói chung cho những ai muốn học tập và nghiên cứu tiếng Việt cũng như tiếng Nga.
 
Các bạn quan tâm, xin mời tìm đọc cuốn "Từ điển Việt Nga" tại Thư viện Đại học Hà Nôi.
Kho tài liệu Tiếng Nga.
KHXG: 491.73 VUL