Bài đăng ngày: 06/11/2015

The code message

Từ vựng học tiếng Nga hiện đại

Sách Từ vựng học tiếng Nga hiện đại được biên soạn cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Nga.

Sách được trình bày theo các chủ đề cơ bản của môn Từ vựng học” trong chương trình khung “Tiếng Nga hiện đại”. Ngoài ra, trong sách còn có các bài tập nhằm củng cố kiến thức, phát triển vốn từ tiếng Nga, cải thiện khả năng sử dụng tiếng Nga, đồng thời mở rộng kiến thức văn hóa và văn học Nga cho sinh viên Đại học.

Sách có bán tại các nhà sách.