Bài đăng ngày: 05/11/2015

The code message

Từ điển Đức - Việt

Đây là cuốn từ điển được biên soạn dựa trên cơ sở các từ điển và tài liệu của Đức, cùng với những thông tin ngôn ngữ trên thế giới.

 

Sách gồm các mục:

Phần 1:

- Hướng dẫn sử dụng từ điển

- Bảng biến cách trong tiếng Đức

- Bảng chia động từ tiếng Đức

- Các số đếm, thứ tự, v.v...

- Tiền tố, tiếp tố trong kết cấu từ của tiếng Đức

 Phần 2:

Nội dung của từ điển gồm 1798 trang, triển khai từ A - Z, cung cấp khoảng 200.000 mục từ tiếng Đức, kèm theo nghĩa và các dạng biến thể của từ đó (nếu có)

 Phần 3:

- Phụ lục A: cơ thể con người

- Phụ lục B: giới thiệu đất nước và con người Đức.

 Mời bạn đón đọc.

Chi tiết tại: www.vnnetbook.com