Bài đăng ngày: 03/11/2017

The code message

Giáo trình: TIẾNG BỒ ĐÀO NHA Ở VIỆT NAM

Cuốn sách này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng một tài liệu học tập dành cho sinh viên và phù hợp với môi trường học tập tại Việt Nam.
Giáo trình “Tiếng Bồ Đào Nha ở Việt Nam” được xây dựng với mong muốn cải thiện việc giảng dạy ngôn ngữ Bồ Đào Nha tại khoa tiếng Bồ Đào Nha, Đại học Hà Nội.
 
 
Cuốn sách này không chỉ hỗ trợ sinh viên mà cả giáo viên trong học tập và giảng dạy. Ngoài ra, nó cũng sẽ rất hữu ích đối với các giáo viên trong việc xây dựng lịch trình giảng dạy cho khóa học.
Giáo trình này gồm các hoạt động nghe, nói, đọc viết; ngoài ra, còn có một bản phụ lục ngữ pháp và một bảng từ vựng gồm ba thứ tiếng: Bồ Đào Nha-Anh-Việt. Đi kèm theo cuốn sách có một đĩa CD ghi âm các đoạn hội thoại và các bài khóa, nhằm phát triển khả năng nghe hiểu của sinh viên, mô phỏng các tình huống hàng ngày của người Việt Nam.
 
 
Cuốn giáo trình này do một giáo viên giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha người Việt Nam và ba chuyên gia bản ngữ, một người Bồ Đào Nha và hai người Braxin xây dựng. Sách tuân theo các quy chuẩn của tiếng Bồ Đào Nha châu Âu và Thỏa thuận mới về chính tả (Đây là thỏa thuận giữa các nước thuộc Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha thống nhất các quy tắc về chính tả tiếng Bồ Đào Nha, có hiệu lực kẻ từ thagns Một năm 2009).

Có thể thấy cuốn sách này có những yếu tố cần thiết để phát triển một cách có ý thức phương pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học tập của sinh viên ngành ngôn ngữ Bồ Đào Nha, trường Đại học Hà Nội. 

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc cuốn Giáo trình: TIẾNG BỒ ĐÀO NHA Ở VIỆT NAM tại kho Tài liệu tiếng Bồ Đào Nha, phòng Ngoại văn - Tầng 1 Thư viện Đại học Hà Nội
Kí hiệu xếp giá: 469 POR