Bài đăng ngày: 06/06/2016

The code message

Ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha

Ý thức được việc này, tác giả Lê Xuân Tùng đã biên soạn cuốn Ngữ Pháp tiếng Tây Ban Nha (trình độ phổ thông) để chia sẻ với các bạn đọc về những điều đã biết. Gọi là trình độ phổ thông bởi sách chỉ ghi những kiến thức cần thiết về ngữ pháp để phục vụ cho việc giao tiếp hàng ngày, giúp các bạn hiểu sâu về ngữ pháp cơ bản tốt hơn.

 Hiện nay, tại Việt Nam, mặc dù có nhiều người học tiếng Tây Ban Nha, tuy nhiên sách học về tiếng Tây Ban Nha, nhất là sách về ngữ pháp vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Ý thức được việc này, tác giả Lê Xuân Tùng đã biên soạn cuốn Ngữ Pháp tiếng Tây Ban Nha (trình độ phổ thông) để chia sẻ với các bạn đọc về những điều đã biết. Gọi là trình độ phổ thông bởi sách chỉ ghi những kiến thức cần thiết về ngữ pháp để phục vụ cho việc giao tiếp hàng ngày, giúp các bạn hiểu sâu về ngữ pháp cơ bản tốt hơn.
Mục lục:
Cách đọc tiếng Tây Ban Nha
Phần I:
Bài 1: Trật tự câu tiếng Tây Ban Nha.
Bài 2: Trật tự câu tiếng Tây Ban Nha (tiếp theo).
Bài 3: Trật tự câu tiếng Tây Ban Nha (tiếp theo).
.........

Bài 19: Thể không hoàn thành.
Bài 20: Thì hiện tại hoàn thành.
Phần II:
Bài 1: Các phần hữu dụng cần thiết.
....
Một số ngữ vận dụng trong bài.

Mỗi đơn vị bài học đều có kèm các ví dụ cụ thể, được dịch ra tiếng Việt để người đọc tiện theo dõi

Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc