Bài đăng ngày: 06/06/2016

The code message

Từ điển Tây Ban Nha - Việt Diccionario Español - Vietnamita

Quyển từ điển này cũng khá phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên, các khách du lịch, người Việt đi công tác lao động, tu nghiệp tại Tây Ban Nha tra cứu các từ vựng phổ thông, cần thiết một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện.

 

"Từ điển Tây Ban Nha - Việt" được biên soạn khá công phu, các mục từ hiện đại với nhiều từ mới "Internet" được đưa vào cho phù hợp với thời đại và kèm theo các câu ví dụ thực tế hàng ngày ở nhiều lĩnh vực.
Quyển từ điển này cũng khá phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên, các khách du lịch, người Việt đi công tác lao động, tu nghiệp tại Tây Ban Nha tra cứu các từ vựng phổ thông, cần thiết một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện.

Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc