Bài đăng ngày: 06/06/2016

The code message

Tự học giao tiếp tiếng Tây Ban Nha

Cuốn sách tập trung vào các đề tài giao tiếp đàm thoại thực dụng, do đó sẽ giảm bớt phần nào những điểm ngữ pháp không cần thiết. Bằng cách lập đi lập lại những mẫu câu và bằng phương pháp thay thế, các bạn sẽ mau chóng học nói những mẫu câu thông dụng.

 

Tiếng Tây Ban Nha cũng bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam theo con đường làm ăn của những nước nói tiếng Tây Ban Nha có quan hệ đầu tư tại Việt Nam. Do vậy, gần đây việc học tiếng Tây Ban Nha bắt đầu khởi sắc tại Việt Nam là điều dễ hiểu.
Điều này còn một lý do nữa: tiếng Tây Ban Nha là một ngoại ngữ tương đối dễ học (so với các ngoại ngữ khác) đối với người Việt do cách phát âm của nó dễ đọc.

Cuốn sách tập trung vào các đề tài giao tiếp đàm thoại thực dụng, do đó sẽ giảm bớt phần nào những điểm ngữ pháp không cần thiết. Bằng cách lập đi lập lại những mẫu câu và bằng phương pháp thay thế, các bạn sẽ mau chóng học nói những mẫu câu thông dụng.
Mục lục:
Bài 1: Chào
Bài 2: Đây là cái gì?
Bài 3: Bàn về giống đực, giống cái.

......
Bài 28: Tôi thăm viện bảo tàng.
Phần II: Các tình huống:
Bài 1:Bệnh tình.
Bài 2: Đi mua sắm.
......
Bài 20: Những mẫu câu cần ghi nhớ (hỏi và đáp).

Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc