Bài đăng ngày: 06/06/2016

The code message

Giáo trình giao tiếp tiếng Tây Ban Nha

Đoạn hội thoại mở đầu bài kèm chú thích từ vựng ở bên dưới. Bài tập thực hành phần hội thoại và bài tập thực hành phần từ vựng đã học. Giải thích các điểm ngữ pháp chính trong bài học. Bài đọc hiểu kèm bài dịch để bạn dễ dàng tra cứu. Và phần đáp án cuối mỗi bài học để bạn tự kiểm tra kiến thức mình tiếp thu được.

 

Bài 1: Vamos a conversar - Chúng ta hãy trò chuyện
Bài 2: Al encontrar un hotel - Tìm khách sạn
Bài 3: Por la ciudad a pie - Hỏi thăm đường khi dạo phố
Bài 4: Transporte público - Phương tiện chuyên chở công cộng
Bài 5: La hora y los números - Thời giờ và số
........
Bài 29: Socorro! - Cứu! Cứu

Mỗi đơn vị bài học bắt đầu bằng:

  • Đoạn hội thoại mở đầu bài kèm chú thích từ vựng ở bên dưới.
  • Bài tập thực hành phần hội thoại và bài tập thực hành phần từ vựng đã học.
  • Giải thích các điểm ngữ pháp chính trong bài học.
  • Bài đọc hiểu kèm bài dịch để bạn dễ dàng tra cứu.
  • Và phần đáp án cuối mỗi bài học để bạn tự kiểm tra kiến thức mình tiếp thu được.
  • Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc