Bài đăng ngày: 03/05/2017

The code message

Tam quốc sử ký

Bộ sách lịch sử chính thống vĩ đại – niềm tự hào của người Hàn Quốc

 Tam quốc sử ký (Hangul: 삼국사기) là một sử liệu của người Triều Tiên, viết bằng chữ Hán, viết về thời kỳ Tam Quốc là Cao Câu Ly, Bách Tế và Tân La trong lịch sử Triều Tiên.

Bộ sử này do một số học giả, dẫn đầu là Kim Phú Thức (Kim Bu-sik) biên soạn vào giữa giữa thế kỉ 12 theo lệnh của vua Nhân Tông (trị vì: 1122-1146), vị vua đời thứ 17 của thời đại Cao Ly. Bộ sử được hoàn thành vào năm 1145 và trở thành sử liệu thành văn sớm nhất của Triều Tiên.

Tam quốc sử ký bao gồm 50 cuốn, trong đó 16 cuốn ghi chép về Tân La, 10 cuốn ghi chép về Cao Câu Ly, 6 cuốn về Bách Tế, 3 cuốn là niên biểu, 9 cuốn ghi chép về các vấn đề như âm nhạc. lễ nghi, thể thao, nhà cửa, quan chế; 10 cuốn về các nhân vật.
Nội dung chính của bộ sử phỏng theo cách viết sử như Sử ký của Tư Mã Thiên (Trung Quốc), các phần được chia thành Bản kỷ và Liệt truyện
Tân La bản kỷ (quyển 1 – quyển 12)
Cao Câu Ly bản kỷ (quyển 13 – quyển 22)
Bách Tế bản kỷ (quyển 23 – quyển 28)
Niên biểu (quyển 29 – quyển 31)
Tạp chí (quyển 32 – quyển 40)
Liệt truyện (quyển 41 – quyển 50)
Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc cuốn “Tam Quốc sử ký”, tác giả Kim Phú Thức (김부식) tại kho Tài liệu ngoại văn, Tiếng Hàn Quốc
KHXG: 951.901 KIM