Bài đăng ngày: 17/03/2017

The code message

Tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật N1-N2. Từ vựng

Tài Liệu Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N1-N2 - Phiên bản tiếng Việt sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam và giúp người học thành công hơn trong sự nghiệp của mình.

 Tài Liệu Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N1-N2 là cuốn sách được biên soạn dựa trên cuốn KANZEN MASTER in rất đẹp, rõ ràng, tiện lợi cho việc luyện thi năng lực tiếng Nhật tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời đây cũng là cuốn sách mà 3A Corporation lần đầu tiên cho phép in và phát hành tại Việt Nam.

Từ vựng trong cuốn sách được giải thích một cách dễ hiểu thông qua các câu ví dụ và bổ sung các phần từ trong cuốn KANZEN MASTER đã in trước đây chưa có. Vì vậy đây là cuốn sách có nội dung tốt để người đọc có thể tự nâng cao vốn từ vựng đáp ứng cho việc thi năng lực Nhật ngữ N1-N2. Ngoài ra cuốn sách này giúp cho người sử dụng học để tăng thêm hiểu biết về tiếng Nhật. Hy vọng cuốn sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam và giúp người 

Bạn đọc quan tâm, có thể tìm đọc cuốn "Tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật N1-N2. Từ vựng", tại Kho tiếng Nhật, Tầng 1 - Thư viện Trung tâm. 

KHXG: 495.60076 TAI