Bài đăng ngày: 10/05/2016

The code message

Cách viết chữ Thảo

Cuốn sách quy nạp cách viết chữ Thảo thành bốn phương pháp cơ bản, đồng thời chú trọng hướng dẫn cách viết tay bộ phận bên phải, bộ phận bên trái và dưới của chữ Hán, hình thành các nét viết độc lập, khác nhau, từ đó hi vọng có tác dụng quy phạm hoá.

 

Cuốn sách quy nạp cách viết chữ Thảo thành bốn phương pháp cơ bản, đồng thời chú trọng hướng dẫn cách viết tay bộ phận bên phải, bộ phận bên trái và dưới của chữ Hán, hình thành các nét viết độc lập, khác nhau, từ đó hi vọng có tác dụng quy phạm hoá. 

Điều này phù hợp với phương châm, chính sách về tiêu chuẩn hoá, quy phạm hoá ngôn ngữ chữ viết của Trung Quốc.
Nét viết và kết cấu của chữ viết bằng bút máy không khác cách viết chữ bằng bút lông. Vì thế, bốn phương pháp viết chữ cơ bản ở sách này là nói tới cách viết chữ bằng bút lông, ví dụ cũng được viết bằng bút lông. Nhưng ví dụ về bộ phận bên, bộ phận trên và bộ phận dưới của chữ, bộ thủ của chữ vẫn dùng bút lông, còn các chữ ví dụ thì viết bằng bút máy; chữ viết tay thường dùng đều được viết bằng bút máy.

Sách kết hợp cả cách viết chữ bằng bút lông và bút máy, có thể làm cho độc giả lĩnh hội được một số phương pháp vận bút truyền thống khi viết chữ hành Thảo bằng bút lông, đồng thời khi tập viết chữ bằng bút máy sẽ thu được hiệu quả gấp bội.

Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc