Bài đăng ngày: 08/06/2015

The code message

Tiếng Nhất động từ và văn phạm thiết yếu

Tập sách ra đời như một cuốn sổ tay thực hành tiếng Nhật. Nó nhằm hướng dẫn cho các bạn những kiến thức về văn phạm cốt yếu tương ứng với nhiều trình độ và cấp bậc. Vì thế chúng tôi biên soạn giáo trình sao cho sinh viên và người mới học tiếng Nhật theo kịp và hiểu được những điển văn phạm quan trọng. Ngoài ra tập sách còn làm tài liệu giảng dạy cho các lớp học, hoặc làm tài liệu cho sinh viên, học sinh tham khảo.

 

Tập sách ra đời như một cuốn sổ tay thực hành tiếng Nhật. Nó nhằm hướng dẫn cho các bạn những kiến thức về văn phạm cốt yếu tương ứng với nhiều trình độ và cấp bậc. 
Vì thế chúng tôi biên soạn giáo trình sao cho sinh viên và người mới học tiếng Nhật theo kịp và hiểu được những điển văn phạm quan trọng. Ngoài ra tập sách còn làm tài liệu giảng dạy cho các lớp học, hoặc làm tài liệu cho sinh viên, học sinh tham khảo.

Phần 1 nhằm xây dựng nền tảng từ vựng. Chương này nhằm hướng dẫn cách phát âm từ vựng cho người mới học, những chương tiếp theo nhằm thể hiện tiếng Nhật qua phát âm La-tinh và cách sử dụng động từ với phần đuôi đặc biệt.


Phần 2 giới thiệu những điển ngữ pháp cơ bản và quan trọng. Bao gồm tiểu từ, những từ gốc "Ko- o-a-do", tính từ, số đếm và những nguyên tắc quan trọng trong cú pháp Nhật ngữ. Phần 2 cũng nhằm giới thiệu một số cụm từ và thành ngữ thông dụng, một số tên, phục vụ cho những bạn nghiên cứu tiếng Nhật chuyên sâu. Ngoài ra còn hướng dẫn cách chấm câu, thông tin về các ngày hội, thông tin về văn hóa xã hội Nhật bản.

Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc