Bài đăng ngày: 09/10/2014

The code message

INTERMEDIATE KOREAN A GRAMMAR - Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Cuốn sách này trình bày 24 chủ điểm ngữ pháp tiếng Hàn, bao gồm tất cả các vấn đề cốt lõi về môn ngoại ngữ này mà học sinh sẽ phải học trong khoảng năm thứ 2 học tiếng Hàn.

 

Cuốn sách này trình bày 24 chủ điểm ngữ pháp tiếng Hàn, bao gồm tất cả các vấn đề cốt lõi về môn ngoại ngữ này mà học sinh sẽ phải học trong khoảng năm thứ 2 học tiếng Hàn. Được trình bày rõ ràng dưới cả dạng hangul và bản dịch tiếng Anh, nhiều ví dụ hữu ích, bài tập phong phú và đáp án đầy, cuốn sách sẽ cung cấp những công cụ ngôn ngữ hữu ích để học viên có thể thể hiện mình trong nhiều tình huống. Đây chính là tài liệu tham khảo ngữ pháp lý tưởng và là tài nguyên thực hành những kiến thức về ngôn ngữ cho sinh viên.

(Sách có bán tại các cửa hàng sách ngoại văn)