Bài đăng ngày: 31/08/2015

The code message

Cẩm nang giám đốc tài chính

Đây là cuốn sách hướng dẫn cho một giám đốc tài chính cần một cái nhìn tổng quan về các chiến lược, các hệ thống kiểm soát và đo lường, các công cụ phân tích tài chính, các nguồn cấp vốn và nhựng lời khuyên để nâng cao chất lượng quản lý sẽ giúp tạo ra giá trị lớn nhất có thể cho công ty.

 

Đây là cuốn sách hướng dẫn cho một giám đốc tài chính cần một cái nhìn tổng quan về các chiến lược, các hệ thống kiểm soát và đo lường, các công cụ phân tích tài chính, các nguồn cấp vốn và nhựng lời khuyên để nâng cao chất lượng quản lý sẽ giúp tạo ra giá trị lớn nhất có thể cho công ty.

Cuốn Cẩm nang giám đốc tài chính sẽ mang lại cho những ai đảm nhiệm cương vị giám đốc tài chính một cái nhìn toàn diện về vị trí của anh ta /cô ta trong tổ chức, và cung cấp cách thức giải quyết các quyết định mang tính chiến lược liên quan đến nhiều vấn đề như công nghệ thông tin, thuế và tài chính.  

Giám đốc tài chính phải để tâm vào nhiều vấn đề giải trình khác nhau, mặc dù không phải ở mức độ giải quyết công việc một cách chi tiết để đảm trách công việc của một người quản lý.  Những phạm vi chính cần quan tâm chính là sự phát triển và duy trì các chỉ số đo lường hiệu suất cũng như các hệ thống kiểm soát.  Giám đốc tài chính phải liên hệ với các kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập.

Đôi khi, một giám đốc tài chính được giao nhiệm vụ giữ quĩ, giao phó tất cả các hoạt động khác cho nhà quản lý hay người thủ quỹ.  Trong vai trò này, giám đốc tài chính phải biết cách quản lý dòng tiền hiện tại, đầu tư nguồn quỹ dư thừa, thu nợ và cấp vốn cổ phần, thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu, và tư nhân hóa một công ty.

Một số câu hỏi được trả lời trong cuốn sách bao gồm:

 • Tôi nên làm gì trong những ngày đầu đảm trách công việc?
 • Những trách nhiệm cụ thể của tôi là gì?
 • Làm thế nào để giảm tải sự thiệt hại về tiền tệ
 • Làm thế nào để gia tăng lợi nhuận trên tài sản của công ty?
 • Khi nào thì nên phát hành chứng khoán chuyển đổi?
 • Những yếu tố nào tôi nên xem xét để đưa ra quyết định về chi phí?
 • Khi nào thì tôi nên sử dụng khoản thuế chuyển tiếp đánh trên khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh?
 • Tôi phải quyết định về loại sản phẩm phải loại bỏ như thế nào?
 • Làm thế nào tôi có thể sử dụng mức giá chuyển nhượng để giảm thuế thu nhập?
 • Tôi nên cài đặt các công nghệ thông tin đặc trưng nào cho một loại hình kinh doanh nhất định, như công nghệ cải tiến sản phẩm nhanh chóng hay công nghệ sản xuất sản phẩm với chi phí thấp?
 • Làm thế nào để tôi thiết lập một hệ thống đo lường hiệu suất?
 • Cần phải sử dụng những phương pháp đo lường hiệu suất nào để theo dõi các vấn đề
 • Bạn đọc có thể tìm mua tại các nhà sách trên toàn quốc (hoặc liên hệ tổ dịch vụ thư viện Đại học Hà Nội)